Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Παροχές Συντάξεων

Γενικά

   Από 1/1/2007 οπότε δημιουργήθηκε ο ΟΑΕΕ, στον οποίο ενοποιήθηκαν τα ταμεία ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ, ισχύει ενιαίος κανονισμός παροχών για όλους τους ασφαλισμένους ανεξάρτητα από ποιο ταμείο προέρχονται.

  Δίνεται όμως η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ να επιλέξουν, ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης, τις διατάξεις του ΟΑΕΕ ή τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου προέλευσής τους (ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ).

  Για την χορήγηση σύνταξης από τον ΟΑΕΕ απαιτείται η υποβολή της σχετικής αίτησης και των προβλεπόμενων από τον νόμο δικαιολογητικών κατά κατηγορία σύνταξης.