Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019

 
 
Παροχές Συντάξεων

Πληρωμή Συντάξεων Δώρων/Επιδομάτων

  •   Η σύνταξη καταβάλλεται στον συνταξιούχο ή το νόμιμο πληρεξούσιο κάθε πρώτη του μήνα.
  •   Το επίδομα αδείας κάθε 1η Ιουλίου.
  •   Το Δώρο Πάσχα 10 ημέρες πριν το Πάσχα.
  •   Το Δώρο των Χριστουγέννων την 16η Δεκεμβρίου.

        Σχετικό το άρθρο 26 του Π.Δ.258/05(ΦΕΚ 316/28-12-05)