Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Παροχές Συντάξεων

Αίτηση (Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά)

Σύνταξη Αναπηρίας (Αίτηση-Προϋποθέσεις-Δικαιολογητικά)