Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Παροχές Συντάξεων

Συντάξεις Αναπηρίας Εφ'όρου Ζωής

Συντάξεις αναπηρίας Εφ'όρου Ζωής

 

  • Οι συντάξεις λόγω αναπηρίας Παλαιών ασφαλισμένων (πριν την 01/01/93) καθίστανται αυτοδίκαια οριστικές, εφόσον συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

ΗΛΙΚΙΑ

 

ΕΤΗ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ

 

ΕΞΕΤΑΣΗ Υ.Ε.

 

55 ετών

 

7 συνεχώς

 

3 φορές

 

60 ετών

 

5 συνεχώς

 

2 φορές

 

Ανεξαρτήτως ηλικίας

 

12 συνεχώς

 

Ανεξαρτήτως

 

Ανεξαρτήτως ηλικίας

20 οποτεδήποτε, τα 3 τελευταία συνεχώς

 

Ανεξαρτήτως

 

Ανεξαρτήτως ηλικίας

 

Με γνωμάτευση Υ.Ε. για μόνιμη ανικανότητα

 

 

  • Οι συντάξεις λόγω αναπηρίας Νέων ασφαλισμένων (μετά την 01/01/93) καθίστανται αυτοδίκαια οριστικές,   εφόσον συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

ΗΛΙΚΙΑ

 

ΕΤΗ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ

 

ΕΞΕΤΑΣΗ Υ.Ε.

 

55 ετών

 

7 συνεχώς

 

3 φορές

 

60 ετών

 

5 συνεχώς

 

2 φορές

 

Ανεξαρτήτως ηλικίας

 

Με γνωμάτευση Υ.Ε. για μόνιμη ανικανότητα

 

Η χορήγηση του επιδόματος απολύτου αναπηρίας (συμπαράστασης) μετατρέπεται σε οριστική με τις ίδιες

προϋποθέσεις που ισχύουν για τις συντάξεις αναπηρίας.

 

                                      Τελευταία ενημέρωση την 02/12/2016