Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Παροχές Συντάξεων

Σύνταξη Αναπηρίας

ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (μέχρι 31-12-1992) 

 Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε.

 

 

Π.Α.

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

Παρατηρήσεις

 

67%

10

κάτω των 50

 

Διακοπή συνεπεία αναπηρίας.

15

άνω των 50

20

ανεξάρτητα

Ανεξάρτητα.

 

 

ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

 

ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διακοπή συνεπεία αναπηρίας οποτεδήποτε. Δήλωση-αναγγελία στο Ταμείο εντός 3μήνου.

 

ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διακοπή συνεπεία αναπηρίας με 5 έτη ασφάλισης. Δήλωση-αναγγελία στο Ταμείο εντός 3μήνου.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο.Α.Ε.Ε.- Τ.Σ.Α.

 

 

Π.Α.

 

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Παρατηρήσεις

 

 

 

67%

 

10

 

 

1 έτος την τελευταία 3ετία πριν την αναπηρία.

 

15

 

Απο την διακοπή μέχρι την επέλευση της αναπηρίας να έχει ασφαλιστεί και να μην εργάζεται.

 

ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης.

 

ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαιτείται ο μισός χρόνος  5 έτη, 1 έτος μέσα στην τελευταία 3ετία.

          

         Σε περίπτωση αποξένωσης από του αυτοκινήτου με οριστικό συμβόλαιο θα πρέπει :

       Α) Να κριθεί με ποσοστό 67% για κάθε άλλη εργασία

       Β) Να μην έχει ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κατά το ίδιο διάστημα.  

                                                        

                                                                     O.A.E.E. - T.A.E

 

Π.Α.

 

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Παρατηρήσεις

67%

10

3 έτη συνεχώς πριν την διακοπή.

Διακοπή συνεπεία  αναπηρίας.

 

20

Διακοπή συνεπεία  αναπηρίας.

 

ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης.

                 Δήλωση-αναγγελία στο Ταμείο εντός 6μήνου.

 

 

 

 

 

 

Ο.Α.Ε.Ε.Π.Δ.258/05

 

Π.Α.

 

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Παρατηρήσεις

 

 

67%

 

5 *

 

Εκ των οποίων 2 έτη στα πέντε τελευταία χρόνια πριν την επέλευση αναπηρίας ή την διακοπή της ασφάλισης.

 

15

Εφόσον δεν έχει ασφαλιστεί από τη διακοπή της ασφάλισης   του, μέχρι την επέλευση της αναπηρίας σε άλλο Φορέα Κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ημέρα ασφάλισης.

ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαιτείται ο μισός χρόνος σε σχέση με την κοινή νόσο.

  

* Αν κατά την διάρκεια των πέντε αυτών ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των πέντε ετών επεκτείνεται για τον αντίστοιχο προς την συνταξιοδότηση χρόνο.

 

ΓIA NEOYΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ  (άρθρ.25 Ν. 2084/92 από 1/1/93)

 

Π.Α.

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παρατηρήσεις

 

 

---80%:  ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

---67% : ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ¼

---50%: ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 1/2*

 

 

1 

Για ηλικία πριν την  συμπλήρωση του 21ου έτους.

----Για κάθε έτος ηλικίας πέραν του 21ου απαιτείται προσαύξηση κατά 120 ημέρες ή 5 μήνες εργασίας.

μέχρι να συμπληρώσουν 1500 ημέρες ή 5 έτη εργασίας.

 

5**

 

Εκ των οποίων 2 έτη στα πέντε τελευταία χρόνια από το έτος που έγινε ανάπηρος.

Ανεξαρτήτως ηλικίας.

15 

Οποτεδήποτε.

 

 

ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

1 ημέρα ασφάλισης.

 

ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

       

    Απαιτείται ο μισός χρόνος σε σχέση με την κοινή νόσο.

   

   Η αναπηρία  πρέπει να είναι μεταγενέστερη της υπαγωγής στην ασφάλιση (εκτός των νευροψυχιατρικών παθήσεων). Δίνεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης ακόμα και αν η αναπηρία προϋπήρχε της υπαγωγής στην ασφάλιση, εφόσον ο ασφαλισμένος καθίσταται ανίκανος για εργασία λόγω ουσιώδους επιδείνωσης. 

 *Αν κατά την διάρκεια των πέντε αυτών ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των πέντε ετών επεκτείνεται για τον αντίστοιχο προς την συνταξιοδότηση χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση δεν δικαιούται σύνταξη αναπηρίας ο ασφαλισμένος που κατέστη ανάπηρος από πρόθεση ή από κακούργημα που διαπράχθηκε από τον ίδιο και αποδεικνύεται η ενοχή του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται τη σύνταξη οι δικαιοδόχοι (σύζυγος-παιδιά-γονείς),όπως στις συντάξεις λόγω θανάτου ασφαλισμένου.

Πως βεβαιώνεται η αναπηρία:

Αρμόδιες για τη διαπίστωση της αναπηρίας για χορήγηση παροχών σύνταξης από τον ΟΑΕΕ είναι από 1/9/2011 οι κατά τόπους υπηρεσίες των ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) τα οποία υπάγονται στη Δ/νση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Στα ΚΕ.Π.Α. γίνεται παραπομπή από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΟΑΕΕ.

Μετατροπή σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος(αρθρ.22, παρ.7 του Π.Δ.258/05)

 Ύστερα από αίτηση του συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ο οποίος έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δύναται να μετατραπεί η σύνταξη αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος.