Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022

 
 
Βεβαίωση Εισφορών 2020

*Α.Φ.Μ.:
*Α.Μ.Κ.Α.:
*E.A.Μ.:
Προσθέστε τα νούμερα :6 + 5 = *  

         Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ

  • Α.Φ.Μ : 9 ψηφία
  • Α.Μ.Κ.Α : 11 ψηφία
  • E.A.M.: 7 ψηφία
*Για την εκτύπωση της Βεβαίωσης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΕΑΜ (Ενιαίος Αριθμός Μητρώου).
Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης των στοιχείων, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ, έχοντας μαζί σας:
α)Αστυνομική Ταυτότητα
β)Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας
γ)Βεβαίωση ΑΜΚΑ(Εκτυπώστε απο το www.amka.gr ή με την κάρτα ΑΜΚΑ ή βεβαίωση ΑΜΚΑ απο τα ΚΕΠ)