Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Αλλαγή " Όνομα Χρήστη "(Username)
& "Κωδικού Πρόσβασης" (Password)

*Νέο Όνομα Χρήστη:
*Νέος Κωδικός:
*Επαλήθευση Νέου Κωδικού:

*Όνομα:
*Επώνυμο:
*Πατρώνυμο:
*Α.Φ.Μ.:
*Α.Μ.Κ.Α.:
*Κωδικός ΔΙΑΣ ή EAM.:

*Ειδικός Κωδικός (Κλειδάριθμος):


 

 • Δεν απαιτείται η έκδοση νέου Ειδικού κωδικού (Κλειδάριθμου). Εάν έχετε χάσει τον Ειδικό κωδικό (Κλειδάριθμο) έχουμε αναρτήσει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ανάκτησή του στις συχνές ερωτήσεις / Θέματα Internet και αφορά την περίπτωση 6.


 • Αν κατά την διάρκεια της αποστολής των στοιχείων παρουσιαστεί σφάλμα στην ιστοσελίδα ή η οθόνη σας δεν ανταποκρίνεται τότε το πιθανότερο είναι ότι χρησιμοποιείται παλαιά έκδοση του Internet Explorer. Αναβαθμίστε τον Internet Explorer ή χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο browser όπως Mozilla ή crome.

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ

 • Στο όνομα χρήστη : Βάζουμε ότι επιθυμούμε γράμματα , αριθμούς , κεφαλαία ή μικρά . Σε περίπτωση που το όνομα χρήστη έχει δηλωθεί ήδη από άλλον χρήστη μετά την αποστολή των στοιχείων σας θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα και θα πρέπει να ξανά συμπληρώσετε τα πεδία της φόρμας εγγραφής.
  Ο κωδικός δέχεται μόνο Λατινικούς(Αγγλικούς) χαρακτήρες και θα πρέπει να είναι :
 • 1.μεγαλύτερος από 6 χαρακτήρες και
 • 2.να περιέχει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ τουλάχιστον ένα γράμμα από a-z Λατινικό(Αγγλικό) και
 • 3.να περιέχει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ τουλάχιστον ένα γράμμα από A-Z Λατινικό(Αγγλικό) και
 • 4.να περιέχει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ έναν τουλάχιστον αριθμό από 0-9 και
 • 5.να περιέχει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ έναν τουλάχιστον ειδικό χαρακτήρα από τους εξής    ! @ # $ % ^ & *
Σημειώστε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό γιατί είναι απαραίτητοι για την είσοδό σας στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες και την ενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Κλειδάριθμου.
 • Όνομα-Επώνυμο-Πατρώνυμο : ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ή μόνο ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ(σε περίπτωση Αλλοδαπού), χωρίς τόνους
 • Α.Φ.Μ : 9 ψηφία
 • Α.Μ.Κ.Α : 11 ψηφία
 • Κωδικός Δίας: 15 ψηφία ή E.A.M.: 7 ψηφία