Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

 
 
Εγκύκλιοι
 
- Εγκύκλιος 1« Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε οριοθετημένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και επλήγησαν από την πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν4336/2015 ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
  
- Y.A. ΦΕΚ 2311 2015 ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ Ν.4336 2015
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 4 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 : Γνωστοποίηση διατάξεων περ. 1α & περ. 3 της υποπαρ. Ε2 ν. 4336/2015 περί κατωτάτου ορίου ποσού σύνταξης λόγω γήρατος από 1/7/2015
  
- ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΝΟΜΟΣ 4368/2016
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΟΤΑΝ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΕΠΑ
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7: Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές υγειονομικής περίθαλψης με σύμφωνο συμβίωσης
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ,ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9: ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. , ΕΟΧ, ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ Η ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΦΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΦΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΟΡΗΓΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ & ΝΟΜΑΡΧΗ
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14: «Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».
  
- Εγκύκλιος 15: Ρύθμιση θεμάτων οχημάτων δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 21ΗΣ ΚΑΙ 22Ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΦΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΌ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΙΑΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 21ΗΣ, 25ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ 22ΑΣ ΚΑΙ 23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡ.49 ΤΟΥ Ν.4387/2016
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΛΩΝ ΙΔΙΟΤΥΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΙΜΕ-ΕΠΕ)
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 29 ΤΟΥ Ν.4387/2016
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21: Εξαγορά χρόνου ασφάλισης από πολίτες τρίτων χωρών, για την έκδοση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους στη χώρα μας, βάσει των διατάξεων της παρ. 23 του άρθρου 8 Ν. 4332/2015 που αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 19 Ν. 4251/2014
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥΣ
  
- ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
  
- ΟΔΗΓΙA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ «ΝΕΩΝ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΩΝ
  
- ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 29/2012 ΩΣ ΠΡΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΟΑΕΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΦΟΡΕΑ
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26:ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡ.29.Ν.4387/2016 ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟΦΡΩΝ
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Α)ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Β)ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ Γ) ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΑΡ.69 & 71 Ν.4375/2016)
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28: Θέμα : « Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε οριοθετημένες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και επλήγησαν από το σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2016.»
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΦΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2015-2016.
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΦΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ΗΣ ΚΑΙ 26ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 13.05.2016(ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 13.05.2016
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/2016: ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΦΔΧ Η ΕΔΧ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥΣ