Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

 
 
Οικονομικα Στοιχεία
 
- ------------------------------ 2 0 1 0 ------------------------------
  
- Κινητές Αξίες ΟΑΕΕ - Χαρτοφυλάκιο (Αποτίμηση 30-09-2010)
  
- Κινητές Αξίες ΟΑΕΕ - Χαρτοφυλάκιο (Αποτίμηση 31-08-2010)
  
- Κινητές Αξίες ΟΑΕΕ - Χαρτοφυλάκιο (Αποτίμηση 30-07-2010)
  
- Κινητές Αξίες ΟΑΕΕ - Χαρτοφυλάκιο (Αποτίμηση 30-06-2010)
  
- Κινητές Αξίες ΟΑΕΕ - Χαρτοφυλάκιο (Αποτίμηση 31-05-2010)
  
- Κινητές Αξίες ΟΑΕΕ - Χαρτοφυλάκιο (Αποτίμηση 30-04-2010)
  
- Κινητές Αξίες ΟΑΕΕ - Χαρτοφυλάκιο (Αποτίμηση 31-03-2010)
  
- Κινητές Αξίες ΟΑΕΕ - Χαρτοφυλάκιο (Αποτίμηση 26-02-2010)
  
- Κινητές Αξίες ΟΑΕΕ - Χαρτοφυλάκιο (Αποτίμηση 29-01-2010)
  
- ------------------------------ 2 0 0 9 ------------------------------
  
- Κινητές Αξίες ΟΑΕΕ - Χαρτοφυλάκιο (Αποτίμηση 31-12-2009)
  
- Κινητές Αξίες ΟΑΕΕ - Χαρτοφυλάκιο (Αποτίμηση 30-11-2009)
  
- Κινητές Αξίες ΟΑΕΕ - Χαρτοφυλάκιο (Αποτίμηση 30-10-2009)
  
- Κινητές Αξίες ΟΑΕΕ - Χαρτοφυλάκιο (Αποτίμηση 30-09-2009)
  
- Κινητές Αξίες ΟΑΕΕ - Χαρτοφυλάκιο (Αποτίμηση 15-09-2009)