Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

 
 
Δελτίο Τύπου 05/05/2011 - 5/5/2011

Ικανοποιητικές κρίνονται οι εξελίξεις στα βασικά οικονομικά μεγέθη του ΟΑΕΕ όπως καταγράφηκαν το Α΄ τρίμηνο του 2011 έναντι του Α΄ τριμήνου του 2010.

Συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του 2011 τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές σημείωσαν αύξηση 3,90% και ανήλθαν σε 675 εκ. ευρώ έναντι 650 εκ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Επίσης, οι κρατικές επιχορηγήσεις μείον τα ταμειακά διαθέσιμα, μειώθηκαν κατά 102 εκ. ευρώ δηλαδή κατά 23,45% και ανήλθαν στα 33 εκ. ευρώ έναντι 435 εκ, ευρώ που ήταν στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2010.

Εξάλλου, το Α΄ τρίμηνο του 2011 οι παροχές ασθενείας μειώθηκαν κατά 12,4% και διαμορφώθηκαν στα 169 εκ. ευρώ έναντι 193 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ οι δαπάνες φαρμάκου το πρώτο τρίμηνο του φετινού χρόνου παρουσίασαν μείωση 25,80% και διαμορφώθηκαν σε 63 εκ. ευρώ έναντι 85 εκ. ευρώ που ήταν το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Τέλος, οι διοικητικές και λοιπές δαπάνες του Οργανισμού μειώθηκαν κατά 27,02% και από 37 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2010, φέτος το αντίστοιχο διάστημα ήταν 27 εκ. ευρώ.