Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

 
 
Δελτίο Τύπου 16/03/2011 - 3/16/2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/03/2011

Η Διοίκηση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, με σεβασμό στα όσα μέχρι σήμερα έχει ανακοινώσει προκειμένου να αλλάξει το μοντέλο διοίκησης και ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων στον Οργανισμό, εκπόνησε το επιχειρησιακό σχέδιο του ΟΑΕΕ για τα έτη 2011-2013, με όραμα, στρατηγική και στόχους που επιδιώκουν έναν πιο γρήγορο βηματισμό εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του Ταμείου και παροχές υψηλής ποιότητας στους ασφαλισμένους.

Από τον Αύγουστο του 2010 τέθηκαν στον Οργανισμό τα θεμέλια για την ανάπτυξη μιας διαφορετικής νοοτροπίας που μέρα με τη μέρα αποκαθιστά το κύρος του ΟΑΕΕ με βασικούς πυλώνες τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την περιστολή των δαπανών, το σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη διοίκηση και τις παροχές και την άοκνη προσπάθεια για το καλύτερο αποτέλεσμα σε όλους τους τομείς. Τα βήματα που κάναμε το 2010 ήταν συντονισμένα, σταθερά και καινοτόμα:
 

 • Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η εφαρμογή της οποίας ξεκίνησε από τον ΟΑΕΕ, επέφερε σημαντική περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης.
 • Η πληρωμή των συντάξεων μέσω ΔΙΑΣ περιόρισε μεγάλο κόστος προς όφελος του Οργανισμού.
 • Η εφαρμογή του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατοχύρωσε την διαφάνεια στις αποφάσεις, τον έλεγχο των διοικητικών πράξεων και τη λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα
 • Η απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας εξασφάλισε τη δυνατότητα αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων  

Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα που προοιωνίζεται ακόμη καλύτερο μέλλον : Ο ΟΑΕΕ ένα από τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας, με 830.000 ασφαλισμένους και 320.000 συνταξιούχους, το 2010 έκλεισε με πλεόνασμα 57 εκατομμυρίων ευρώ.      

Συγκριτικά πλεονεκτήματα θεωρούμε ότι είναι για μας η επίγνωση των αδυναμιών και των προβλημάτων που σίγουρα υπάρχουν στον Οργανισμό, όπως επίσης ο μακρόπνοος σχεδιασμός και η ρεαλιστική στρατηγική που εφαρμόζουμε για την υλοποίηση των επιδιώξεων μας.

Οι μεγάλοι μας αντίπαλοι είναι η οικονομική ύφεση, τα ελλείμματα, τα διογκούμενα κόστη, η εισφοροδιαφυγή, η γήρανση του πληθυσμού. Ωστόσο, εκτός από δυσκολίες, η επόμενη τριετία 2011-2013 κομίζει για τον ΟΑΕΕ προκλήσεις, ευκαιρίες και αναπτυξιακές δυνατότητες.


 

Τρίπτυχο της προγραμματικής μας δράσης αποτελεί:


Α. Η Οικονομική Εξυγίανση, με άξονες:

 • Τη διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης
 • Την προώθηση νέων ευνοϊκών ρυθμίσεων για τις οφειλές
 • Το πάγωμα των αυξήσεων των εισφορών και τις σημαντικές εκπτώσεις σε περιπτώσεις προείσπραξης εισφορών
 • Τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών
 • Την αναδιάταξη του χαρτοφυλακίου των ακινήτων και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού
 • Την ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών και την ηλεκτρονική παρακολούθηση των οφειλετών μας


Β. Η Οργανωτική Αναδιάρθρωση, με άξονες: 

 • Τις ενοποιήσεις συνταξιοδοτικών κέντρων, τις συγχωνεύσεις υπηρεσιών και τη δημιουργία πιλοτικού περιφερειακού τμήματος (one stop shop)
 • Την καθιέρωση θεσμού ασφαλιστικού συμβούλου
 • Τη δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων
 • Την εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Την αναδιάρθρωση των υποδομών για απλούστευση των διαδικασιών, ταχύτερη έκδοση των αποφάσεων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων

Γ. Η αναβάθμιση των Παροχών, με άξονες:

 • Τη δημιουργία ενιαίου πληροφοριακού συστήματος σύνταξης
 • Τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης μέσω εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Οργανισμού
 • Την έκδοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης ασφάλισης
 • Την έκδοση προσωρινής σύνταξης

Εκτός όμως από τον σχεδιασμό, μεγάλο στοίχημα αποτελεί η παρακολούθηση και η υλοποίηση της στοχοθεσίας του επιχειρησιακού σχεδίου του ΟΑΕΕ με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στην κατεύθυνση αυτή, για πρώτη φορά τίθεται επικεφαλής Συντονιστική Επιτροπή Παρακολούθησης Υλοποίησης της Στοχοθεσίας στην οποία θα αναφέρονται οι αρμόδιοι διευθυντές και οι ομάδες έργου που θα επιβλέπουν την πορεία πραγμάτωσης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί. 

Ο ΟΑΕΕ ως ασφαλιστικός φορέας των ελευθέρων επαγγελματιών, μιας εξόχως παραγωγικής μερίδας της κοινωνίας, μπορεί να αποτελέσει το πρότυπο της αναμόρφωσης και της υγιούς ανάπτυξης για τα υπόλοιπα ταμεία και τους φορείς. Η προσέγγισή μας για την επόμενη τριετία του Ταμείου είναι ολιστική ώστε κάθε ασφαλισμένος να γίνει συνοδοιπόρος του οράματός μας τιμώντας τον Οργανισμό με την εμπιστοσύνη του.


Αναλυτικά το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΟΑΕΕ 2011-2013   

                                               

                                            
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ