Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

 
 
Δελτίο Τύπου 16/12/2010 - 12/16/2010

 

O OAEE ενημερώνει ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων θα καταβληθεί στους ασφαλισμένους του Οργανισμού με τη σύνταξη Ιανουαρίου 2011, τη Δευτέρα 03/01/2011.

 

1.   ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008)

                                                                                                                                                              ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ :                             Μέχρι       7.000,00 €      

                                                                                                                                                               300,00 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ:                    Μέχρι    12.000,00 €       

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ:                             7.000,01€ - 8.500,00€

                                                                                                                                                               200,00 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ:               12.000,01€ - 14.500,00€

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ:                           8.500,01€ - 10.500,00€

                                                                                                                                                                100,00€

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ:                                    16.500,00€

 

2.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

ü  60Ο έτος ηλικίας έως 31-12-2010 (εκτός αναπηρίας – θανάτου)

ü  καταβάλλεται από μία σύνταξη (στη μεγαλύτερη)

ü  συνταξιούχοι ΟΓΑ δεν δικαιούνται

ü  επιμερίζεται σε συνδικαιούχους θανάτου ανάλογα με το ποσοστό σύνταξης

ü  λοιπές προϋποθέσεις όπως στα επιδόματα Αδείας – Χριστ. κ.λ.π.