Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Παροχές Ασθενείας

Επικαιροποίηση κωδικοποίησης ισχυουσών διατάξεων ασφαλιστικής ικανότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                      Αθήνα,   24/06/2016

ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                      Αρ. Πρωτ.: ΓΕΝΔΙΠΑΡ/101/917882               

                        Οργανισμός

                        Ασφάλισης

O.A.E.E.         Ελευθέρων

                        Επαγγελματιών

Θέμα: «Επικαιροποίηση κωδικοποίησης ισχυουσών διατάξεων ασφαλιστικής ικανότητας »

          Σχετ: α. Η εγκύκλιος 15/2014

                  β. Η αρ. πρωτ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/179/1335575/07-08-2015 κατάσταση περίθαλψης υποψήφιων   

         συνταξιούχων.

 

  Προς επικαιροποίηση της κωδικοποίησης των ισχυουσών διατάξεων ασφαλιστικής ικανότητας και παροχών σε χρήμα και σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

α) Με τον Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Τ Α' ) χορηγήθηκε ασφαλιστική ικανότητα σε όλους τους ανασφάλιστους και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (αρ. πρωτ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/57/558896).

β) Εξυπηρέτηση πλέον όλων των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ που έχουν βιβλιάρια ΙΚΑ για ασφαλιστική ικανότητα από τα Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ (αρ. πρωτ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/53/497970).

 

 

                            Ο ΠΡ/ΝΟΣ  ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

                                  ΑΝ. ΜΠΛΕΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                                                      Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

α/α

                                                                                                                                                        ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ