Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Ασφάλιση

Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ σε περιοχές με πληθυσμιακό και εισοδηματικό κριτήριο

Από 1/1/2003 με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3050/02 καθιερώθηκε εισοδηματικό κριτήριο για την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, που ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων και στους έξι (6) Νομούς, Αττικής, Βοιωτίας, Αχαΐας, Κορινθίας, Εύβοιας, Θεσ/νίκης, κάτω των 1000 κατοίκων.

            Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 3518/06 το εισοδηματικό κριτήριο ισχύει από 1/1/07 και για τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3100 κατοίκων και ασκούν τη δραστηριότητά τους σε αυτά.

            Οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/02, όπως είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν, αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 25 του Ν. 3846/10, οι οποίες ισχύουν πλέον από 11/5/10.

          Συγκεκριμένα, στις περιοχές με πληθυσμιακό και εισοδηματικό κριτήριο, οι ασκούντες επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως μέλη εταιρίας Ο.Ε., Ε.Ε., για μία 3ετία από την έναρξη της δραστηριότητας εξαιρούνται της ασφάλισης του ΟΑΕΕ και υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ. Μετά την παρέλευση της 3ετίας ελέγχεται ο τόπος άσκησης της δραστηριότητάς τους και τα εισοδήματά τους και εφόσον ασκούν δραστηριότητα σε υποχρεωτική περιοχή ή πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ. Σε διαφορετική περίπτωση συνεχίζουν να εξαιρούνται της ασφάλισης του ΟΑΕΕ και να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για άλλη μία τριετία. Δεν υφίσταται οριστική εξαίρεση και ο έλεγχος πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια. Επισημαίνεται ότι ο ΟΑΕΕ έχει δικαίωμα επανελέγχου οποτεδήποτε της άσκησης της δραστηριότητας και του εισοδήματος μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας της δραστηριότητας (σχετ. εγκύκλιοι 80/10 και 13/13).

           Οι ασφαλισμένοι του καταργούμενου ταμείου ΤΣΑ, καθώς και τα πρόσωπα που θα ασκήσουν μετά την 1/1/07 δραστηριότητες ασφαλιστέες στο πρώην ΤΣΑ (π.χ. ιδιοκτήτες, χρήστες, εκμεταλλευτές Δ.Χ. αυτοκινήτων κ.λ.π.) δεν διέπονταν από τις διατάξεις του Ν. 3050/02, ούτε από τις νεότερες διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3846/10.