Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Ασφάλιση

Ενταξη του ΤΠΞ στον OAEE

     Το Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων (Τ.Π.Ξ.), που αποτελούσε τμήμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εντάχθηκε από 1/8/08 στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ.

     Από την προαναφερόμενη ημερομηνία οι ασφαλισμένοι του Τ.Π.Ξ. μεταφέρθηκαν στον ΟΑΕΕ, θεωρούνται ασφαλισμένοι του και διέπονται από τη νομοθεσία του Οργανισμού και τις διατάξεις του Ν.3655/08.

    Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο Τ.Π.Ξ. και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος σε αυτό, μέχρι την ημερομηνία ένταξης λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του Ν. 3655/08.