Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
Έκτακτο επίδομα 2010 - ΕΚΑΣ

Α) ΕΚΑΣ

Ο ΟΑΕΕ, σύμφωνα με την τελευταία Υπουργική απόφαση αναπροσαρμογής των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης ΕΚΑΣ, προχώρησε την 1/12/2010 στην προβλεπόμενη από τον Νόμο διαδικασία ελέγχου και χορήγησης του στους δικαιούχους.

Από την διαδικασία αυτή έλαβαν 88.397 συνταξιούχοι το ΕΚΑΣ.    


Συνταξιούχοι που ελάμβαναν ΕΚΑΣ  και δεν δικαιούνται πλέον σύμφωνα με τα νέα κριτήρια, έχουν ειδοποιηθεί σχετικά.

Επίσης, έχουν ειδοποιηθεί να υποβάλλουν δικαιολογητικά οι συνταξιούχοι που ελάμβαναν ΕΚΑΣ και, για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχουν ταυτοποιηθεί στην διαδικασία διασταύρωσης των εισοδηματικών τους στοιχείων.


Οι Υπηρεσίες καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επεξεργασία των υποβαλλομένων δικαιολογητικών και την έγκαιρη χορήγηση του ΕΚΑΣ στους δικαιούχους.


 
Β) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ1.  
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008)

                                                                                                                                                                   ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ :                             Μέχρι       7.000,00 €      

                                                                                                                                                                     300,00 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ:                    Μέχρι    12.000,00 €       


ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ
:                             7.000,01€ - 8.500,00€

                                                                                                                                                                     200,00 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ:               12.000,01€ - 14.500,00€


ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ
:                           8.500,01€ - 10.500,00€

                                                                                                                                                                      100,00€

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ:                                    16.500,00€


2.  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

ü  60Ο έτος ηλικίας έως 31-12-2010 (εκτός αναπηρίας – θανάτου)

ü  καταβάλλεται από μία σύνταξη (στη μεγαλύτερη)

ü  συνταξιούχοι ΟΓΑ δεν δικαιούνται

ü  επιμερίζεται σε συνδικαιούχους θανάτου ανάλογα με το ποσοστό σύνταξης

ü  λοιπές προϋποθέσεις όπως στα επιδόματα Αδείας – Χριστ. κ.λ.π.