Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Πρόσκληση Ελεγκτών Ιατρών 2010

 

Ο Οργανισμός  Ασφάλισης  Ελευθέρων  Επαγγελματιών  ανακοινώνει  τα  εξής:

 

Σύμφωνα  με  την  αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/57/17147/14-10-2010 απόφαση  της  Επιτροπής  του  άρθρου  2  παρ. 1  της   33/2006  ΠΥΣ και την αρ. Φ10035/27003/2082/5-11-2010 (ΦΕΚ 1747/Β΄/5-11-2010) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφ/σης, θα προβεί στην ανάθεση έργου για  ένα έτος  σε  εκατό ενενήντα δύο (192)  ελεγκτές  γιατρούς  διαφόρων  ειδικοτήτων  ως  κατωτέρω:

 


 

1) Εκατόν ενενήντά δύο (192)  ελεγκτές  ιατροί  διαφόρων  ειδικοτήτων  στις  πόλεις:

Αθήνα (Περ/κές Δ/νσεις- Τμήματα στην περιοχή της Αττικής)  56,  Πειραιά (Περ/κές Δ/νσεις- Τμήματα στην περιοχή του Πειραιά) 16,  Θεσ/νίκη (Περ/κές Δ/νσεις- Τμήματα στην περιοχή της Θεσ/νίκης)  24, Κοζάνη 4, Κομοτηνή 4, Ιωάννινα  3, Λάρισα  9, Λαμία 5, Πάτρα 8 ,Τρίπολη 4, Ηράκλειο Κρήτης 6, Μυτιλήνη 1, Λήμνο 1, Χίο 1, Ρόδο 1, Κω 1, Κάλυμνο 1, Σύρο 1, Νάξο 1, Πολύγυρο 1, Σέρρες 1, Νιγρίτα 1, Έδεσσα 1, Γιαννιτσά 1, Νάουσα 1, Κατερίνη 1, Πτολεμαϊδα 1, Καστοριά 1, Φλώρινα 1, Ξάνθη 1, Αλεξανδρούπολη 1, Διδυμότειχο 1, Πρέβεζα 1,  Άρτα 1, Κέρκυρα 1, Ηγουμενίτσα 1, Ελασσόνα 1, Τρίκαλα 1, Καρδίτσα 1, Λιβαδειά 1,  Θήβα  1,  Χαλκίδα 1 , Αλιβέρι 1,  Άμφισσα 1,  Καρπενήσι 1, Αίγιο 1, Αγρίνιο 1, Μεσολόγγι 1, Ναύπακτο 1,  Λευκάδα 1, Ζάκυνθο 1, Πύργο 1, Αμαλιάδα 1,  Κιάτο  1,  Ναύπλιο  1, Σπάρτη   1, Καλαμάτα 1, Κυπαρισσία 1, Μοίρες 1, Χανιά 1,  Ρέθυμνο 1, Αγ. Νικόλαο 1,  Ιεράπετρα 1, Σητεία  1.


 

Πληροφορίες, αναφορικά  με  τις  ειδικότητες,  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  και  τους  όρους  της  σύμβασης  που  θα  υπογραφεί,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ και από το έντυπο πρόσκλησης για τους ελεγκτές ιατρούς το οποίο  διατίθεται  από  την  Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Ο.Α.Ε.Ε. Ακαδημίας   22 Αθήνα  και  από  τις  κατά  τόπους  υπηρεσίες  του  Οργανισμού, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ  (www. oaee.gr).

Οι  ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στις κατά τόπους υπηρεσίες του Οργανισμού (αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου ή ταχυδρομικώς με απόδειξη) αίτηση  εντός  δέκα (10) ημερολογιακών ημερών,  που  αρχίζει από την  επομένη  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της  παρούσας  στον  Τύπο  ήτοι 24/11/2010 και  λήγει 3/12/2010  για  την  περιοχή  της Αθήνας,  για  δε  την  επαρχία  από  την  τελευταία  δημοσίευση  στις  τοπικές  εφημερίδες  ή  της  ανάρτησης  στον  χώρο  ανακοινώσεων  των  τοπικών  καταστημάτων  της  Υπηρεσίας  (εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις  εφημερίδες).


 

Δείτε εδώ την πρόσκληση με αναλυτικά τις ειδικότητες των ιατρών και τα δικαιολογητικά.


Κατεβάστε εδώ την αίτηση για τους ελεγκτές ιατρούς 2010.