Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Αποτελέσματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Σημαντικά κρίνονται για την προσπάθεια περιστολής των φαρμακευτικών δαπανών τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η οποία λειτουργεί για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ από τις 18 Οκτωβρίου 2010.

Δείτε τα αποτελέσματα από την λειτουργία του πρώτου μήνα της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής.