Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Παράταση απογραφής συνταξιούχων ΟΑΕΕ

Διαπιστώθηκε ότι ένας αριθμός συνταξιούχων  δεν ανταποκρίθηκε, μέχρι σήμερα, στην διαδικασία απογραφής Τραπεζικών λογαριασμών.

Για το λόγο αυτό παρατείνεται η δυνατότητα απογραφής στις Τράπεζες που συμμετέχουν στο Διατραπεζικό σύστημα DIAS έως 15/11/2010 προκειμένου να απογραφούν και αυτοί. 

Οι συνταξιούχοι που δεν έχουν απογραφεί μπορούν να εισπράξουν την σύνταξη Νοεμβρίου από τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Σύνταξης ή της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή του Αριθμού Φορολογικού τους Μητρώου (ΑΦΜ) την επόμενη μέρα πληρωμής των συντάξεων (2/11/2010). 

Συνταξιούχοι που έχουν απογραφεί αλλά, για οποιοδήποτε λόγο, ο λογαριασμός τους δεν είναι ενεργός κατά την ημέρα πληρωμής των συντάξεων- με  αποτέλεσμα να μην πιστωθεί το ποσόν της σύνταξης-  μπορούν να εισπράξουν την σύνταξη τους από την Τράπεζα που έχουν επιλέξει, με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Σύνταξης και της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, την επόμενη μέρα πληρωμής των συντάξεων.