Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση για απογραφή Συνταξιούχων ΟΑΕΕ

  Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, ο ΟΑΕΕ προχωρά στην αλλαγή του τρόπου πληρωμής των συντάξεων. Από 1-11-2010 η σύνταξη θα πιστώνεται αποκλειστικά σε Τραπεζικό λογαριασμό, στην Τράπεζα επιλογής του συνταξιούχου. Για την υλοποίηση του νέου συστήματος είναι σε εξέλιξη διαδικασία απογραφής Τραπεζικών λογαριασμών, από τις 26 Τράπεζες που συμμετέχουν στο Διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.    

  Συνταξιούχοι που μέχρι σήμερα δεν έχουν απογραφεί, θα πρέπει έως 15-10-2010 να απευθυνθούν στην Τράπεζα επιλογής τους, με τα έντυπα που έχει αποστείλει ο Οργανισμός για να απογραφούν.

  Η συμμετοχή στην διαδικασία της απογραφής, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη καταβολή της σύνταξης, από την 1η Νοεμβρίου και μετά. Οι συνταξιούχοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες σχετικά με τον νέο τρόπο πληρωμής και την απογραφή:  στα Γραφεία, Τμήματα και Δ/νσεις του ΟΑΕΕ  στα τηλέφωνα 210-5285545, 210-5285539 και 210-5285622  στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ www.oaee.gr