Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Μήνυμα του Διοικητή του ΟΑΕΕ κ. Γεράσιμου Βουδούρη

Μήνυμα του Διοικητή του ΟΑΕΕ κ. Γεράσιμου Βουδούρη, προς τους ασφαλισμένους και υπαλλήλους του Οργανισμού.

 

 

Αναλαμβάνω με αίσθημα ευθύνης την Διοίκηση του ΟΑΕΕ, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για την πατρίδα μας και τον Οργανισμό.

Τα συσσωρευμένα προβλήματα από το παρελθόν και οι χαμένες ευκαιρίες ανάπτυξης υποδομών του Οργανισμού, έχουν δημιουργήσει μία εικόνα έντονης αμφισβήτησης του κύρους του, που είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουμε.

Οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ, αποτελούν δυναμικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, η οποία πλήττεται από την παγκόσμια και εγχώρια οικονομική κρίση, με συνέπεια να αποτελεί μέρος, της ελλειμματικής οικονομικής εικόνας του Οργανισμού. Έχουμε υποχρέωση να προσπαθήσουμε να ανακόψουμε αυτή την πορεία.

Σε πολύ λίγο χρόνο, θα παρουσιάσουμε το επιχειρησιακό σχέδιο με τις προτεραιότητες αντιμετώπισης των προβλημάτων που είναι:

-        Η οικονομική εξυγίανση (αύξηση των εσόδων, έλεγχος του κόστους, απόλυτος έλεγχος των δαπανών, κυρίως του κλάδου υγείας).

-        Η διοικητική αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός, με την ανάπτυξη των υποδομών της σύγχρονης τεχνολογίας και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

-        Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και η κτιριακή συγχώνευση υπηρεσιών

-        Η βελτίωση της καθημερινής επαφής με τους ασφαλισμένους για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών.

 

Για την επιτυχία του προγράμματος μας, είναι απαραίτητη:

 

-        Η συνεργασία με τους εργαζόμενους, οι οποίοι αποτελούν το ζωντανό κομμάτι του Οργανισμού που θα κληθεί να δώσει την μάχη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

-        Η συναίνεση των ασφαλισμένων.

-        Η αρωγή και η στήριξη της Πολιτείας.

 

Θέλω να διαβεβαιώσω, τους υπαλλήλους του Οργανισμού, ότι η συνεργασία μας θα στηρίζεται στην αντικειμενικότητα, την δικαιοσύνη και την αξιοκρατία και τους ασφαλισμένους, ότι στην σχέση μας θα κυριαρχεί η διαφάνεια, η λογοδοσία, ο διάλογος και η κοινωνική ευαισθησία.

 

Το σήμερα και το αύριο στον ΟΑΕΕ, δεν πρέπει να είναι συνέχεια του χθες.

 

 

 

Με εκτίμηση και φιλικούς χαιρετισμούς,

 

Ο Διοικητής ΟΑΕΕ

 

Γεράσιμος Βουδούρης.