Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2016 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Ο  Οργανισμός  Ασφάλισης  Ελευθέρων  Επαγγελματιών  ενημερώνει  ότι  ολοκληρώθηκε  η  ανάρτηση  των  Βεβαιώσεων  Αποδοχών   2016  των  συνταξιούχων  του  στην  ιστοσελίδα  του  Οργανισμού .

   Η  πρόσβαση  στην  εφαρμογή  θα  είναι  διαθέσιμη  για  ολόκληρο  το  χρονικό  διάστημα  υποβολής  των  Φορολογικών Δηλώσεων  φορολογητέου  έτους  2016  με  χρήση  του  Α.Φ.Μ.  και  του  Α.Μ.Κ.Α.  του  δικαιούχου.