Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
"Καταβολή εισφορών 6ου διμήνου 2016 και δόσεων ρυθμίσεων"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Καταβολή εισφορών 6ου διμήνου 2016 και δόσεων ρυθμίσεων     Σας γνωρίζουμε ότι τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης πληρωμής εισφορών  6ου διμήνου 2016 είναι η  ΤΡΙΤΗ   31 . 1 . 2017.
Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν μέσω Αμεσης Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού   (πάγια εντολή):
               -    η μηνιαία δόση ρυθμίσεων  Ν. 4152/2013, Ν. 4321/2015,
               -   η μηνιαία δόση των ανωτέρω ρυθμίσεων που δεν εξοφλήθηκε την  2 .1.  2017 με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

( Προτείνεται η έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού από την ΔΕΥΤΕΡΑ  30 . 1 .2017.)

Συνιστάται η εγγραφή σας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ (www.oaee.gr), προκειμένου μέσω της πρόσβασης στον “ Aτομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου”  να ενημερώνεσθε για τις τρέχουσες υποχρεώσεις και τις πληρωμές σας.  


 Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ