Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Απογραφή Συνταξιούχων ΟΑΕΕ στα ΔΙΑΣ

 

                                              ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

                                                      ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ


Ο Ο.Α.Ε.Ε. προχωρά στην αλλαγή του τρόπου πληρωμής των συντάξεων, ικανοποιώντας ένα μακροχρόνιο αίτημα των συνταξιούχων του.

Από 1/11/2010 η σύνταξη θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό.

Με τον νέο τρόπο ο συνταξιούχος επιλέγει την Τράπεζα που επιθυμεί, απαλλάσσεται από την υποχρέωση φυσικής παρουσίας για την είσπραξη της σύνταξης του και απλοποιούνται πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες.


ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ( Απογραφή)

1.    Προκειμένου να ανοίξετε λογαριασμό ή να δηλώσετε αυτόν που ήδη έχετε, πρέπει να συμπληρώσετε με προσοχή το έντυπο ‘’ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ‘’ που επισυνάπτεται και να το καταθέσετε σε μια από τις Τράπεζες που αναφέρονται σε αυτό από 01/07/2010 έως 15/10/2010.

Αν κάποιο από τα στοιχεία που αναγράφονται στο απογραφικό δελτίο δεν συμφωνεί με το πραγματικό ή έχει αλλάξει, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το σωστό δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο και να ενημερώσετε άμεσα τον Ο.Α.Ε.Ε.

Αν λαμβάνετε περισσότερες της μιας συντάξεις από τον Ο.Α.Ε.Ε. θα σας σταλεί χωριστό ‘’Απογραφικό Δελτίο ‘’ για κάθε σύνταξη.

2.    Εκτός από το Απογραφικό Δελτίο  θα πρέπει να έχετε μαζί σας :

α ) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

β) Το Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα  φόρου εισοδήματος.

Αν δεν υποχρεούστε σε υποβολή δήλωσης  φορολογίας εισοδήματος  πρέπει να έχετε εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου έτους.

Αν δεν διαθέτετε ΑΦΜ θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Δ.Ο.Υ. που υπάγεστε για να λάβετε βεβαίωση απόδοσης  ΑΦΜ.

γ) Το βιβλιάριο της Τράπεζας (εφόσον υπάρχει ) αν έχετε ήδη λογαριασμό.

δ) Αν ο λογαριασμός ανοιχτεί ή δηλωθεί από γονέα , επίτροπο ή αντιπρόσωπο τα πιο κάτω κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα :

·         Αν ο δικαιούχος της σύνταξης  είναι ανήλικος ( μέχρι 18 ετών), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή δικαστική απόφαση ορισμού επιτρόπου.

·         Αν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση – αντίληψη, δικαστική απόφαση ορισμού συμπαραστάτη.

·         Αν ο συντ/χος αδυνατεί να προσέλθει η απουσιάζει, πληρεξούσιο ή πρόσφατη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

3.    Για να κατατίθεται η σύνταξη στον λογαριασμό σας  πρέπει να γνωρίζετε ότι :

o    Ο λογαριασμός πρέπει να είναι καταθετικός.

o    Μπορεί να είναι ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα.

Αν ο λογαριασμός είναι κοινός πρώτο όνομα θα είναι του δικαιούχου της  σύνταξης.  

Κατ΄ εξαίρεση επί ανηλίκων τέκνων (έως 18 ετών) πρώτο όνομα μπορεί να είναι του Γονέα ή του Επιτρόπου.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στην ΕΤΕ έχει προεκτυπωθεί ο αριθμός ΙΒΑΝ  του λογαριασμού στο απογραφικό δελτίο. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε Τράπεζα διαγράψτε   τον αριθμό ΙΒΑΝ και απευθυνθείτε στην Τράπεζα της επιλογής σας με το ίδιο απογραφικό δελτίο. 

Εάν μέχρι τις 15/9/2010 δεν δηλώσετε νέο αριθμό  ΙΒΑΝ θα θεωρηθεί ότι αποδέχεσθε να πιστώνονται οι συντάξεις σας στον λογαριασμό που ήδη έχετε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

ü  Μετά την  1/11/2010 (ημερομηνία πρώτης πληρωμής) μπορείτε, αν θέλετε, να αλλάξετε Τράπεζα ή λογαριασμό υποβάλλοντας σχετική αίτηση με αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας ή αντίγραφο κίνησης  λογαριασμού, στην Υπηρεσία Ο.Α.Ε.Ε. του τόπου κατοικίας σας.  Προσοχή !   Δεν πρέπει να κλείσετε τον παλαιό λογαριασμό αν δεν βεβαιωθείτε ότι η σύνταξη κατατίθεται στον νέο.

ü  Για ενημέρωση θα σας αποστέλλεται κάθε τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα με ανάλυση των μηνιαίων συντάξεων και άλλων παροχών που έχουν πιστωθεί στον λογαριασμό.

ü  Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον νέο τρόπο πληρωμής και την διαδικασία της απογραφής μπορείτε να απευθύνεστε :

1.     Σε όλα τα Γραφεία, Τμήματα και Διευθύνσεις του Ο.Α.Ε.Ε. στην περιοχή κατοικίας σας.

2.     Στα τηλέφωνα : 210- 5285545, 210-5285539, 210-5285622.

3.     Στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Ε.  www.oaee.gr

 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ALPHA BANK EMPORIKH BANK ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ASPIS BANK ΗΠΕΙΡΟΥ PROBANK
ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ PROTON BANK
ΑΧΑΙΚΗ MILLENIUM BANK ΤΑΧΥΔ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
GENIKH BANK MARFIN EGNATIA ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ FBB ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
EFG EUROBANK ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ


Για να κατεβάσετε το Απογραφικό Δελτίο Τραπεζικού Λογαριασμού Σύνταξης, πατήστε εδώ.