Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 5ΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αθήνα, 22.11.2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                        

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           

             ΟΑΕΕ

      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταβολή εισφορών 5ου διμήνου 2016 και δόσεων ρυθμίσεων

 

Σας γνωρίζουμε ότι τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης πληρωμής εισφορών 5ου διμήνου 2016 είναι η  ΤΕΤΑΡΤΗ  30 .11 . 2016. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν μέσω ’μεσης Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή):

- η μηνιαία δόση ρυθμίσεων  Ν. 4152/2013, Ν. 4321/2015,

- η μηνιαία δόση των ανωτέρω ρυθμίσεων που δεν εξοφλήθηκε την 31. 10. 2016 με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις. ( Προτείνεται η έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού από την ΤΡΙΤΗ  29 .11.2016.).

             Συνιστάται η εγγραφή σας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ (www.oaee.gr), προκειμένου μέσω της πρόσβασης στον “ Aτομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου” να ενημερώνεσθε για τις τρέχουσες υποχρεώσεις και τις πληρωμές  σας.