Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΦΔΧ ΚΑΙ ΕΔΧ

Αθήνα, 11.10.2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                          

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           

             ΟΑΕΕ

      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΦΔΧ ΚΑΙ ΕΔΧ

 

Σας γνωρίζουμε ότι με την αρ. Φ.10035/2523/131/12-9-2016 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2896/τ. Β΄/12-9-2016, τίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις θέσεως σε προσωρινή ακινησία ΦΔΧ και ΕΔΧ κατά το άρθρο 121 Ν. 4199/2013.

Ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν τεθεί σε ακινησία και υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εξαιρούνται από αυτήν με αίτησή τους.

Σε κάθε περίπτωση, η εξαίρεση χορηγείται από τον μήνα υποβολής της αίτησης και εντεύθεν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται.

Το αίτημα υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στο αρμόδιο περιφερειακό τμήμα του ΟΑΕΕ που υπάγονται.