Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Αθήνα, 05.09.2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                         

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           

             ΟΑΕΕ

      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ        

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

 

 

 

Ο  Οργανισμός  Ασφάλισης  Ελευθέρων  Επαγγελματιών  ενημερώνει  ότι  ξεκίνησε  η  χορήγηση Βεβαιώσεων πλήρους απαλλαγής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη, σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου τριακοστού πρώτου του  Ν 4411/2016, για τους  συνταξιούχους  που  οριστικά  απώλεσαν  το  ΕΚΑΣ την 01/7/2016, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  92  του  Ν 4387/2016.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η χορήγηση Βεβαιώσεων για συμμετοχή  10%  στη  φαρμακευτική  δαπάνη στους  δικαιούχους  ΕΚΑΣ.

Οι συνταξιούχοι μπορούν να τις αναζητήσουν από τα Τμήματα Εκκαθάρισης  Συντάξεων καθώς και από τα Περιφερειακά Τμήματα όλων των Διευθύνσεων του  Οργανισμού.