Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
AΝΑΚΟΙΝΩΣH : ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν. 4321/2015

Αθήνα, 25.08.2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                          

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           

             ΟΑΕΕ

      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ        

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣH

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν. 4321/2015

           Ο ΟΑΕΕ, με σχετική οδηγία προς τις Υπηρεσίες του (1/8/16), παρέχει διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση ρυθμίσεων Ν.4321/15 που έχουν διακοπεί λόγω μη πληρωμής εισφορών ή δόσεων, ενώ ο ασφαλισμένος έχει ενεργήσει εμπρόθεσμα για την  εξόφληση και δεν έχει άμεση ευθύνη για την μη πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση της πληρωμής.

            Στην οδηγία επισημαίνεται ότι η διερεύνηση και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών διακοπής εμπίπτει στο πλαίσιο της διοικητικής ευθύνης και συνάδει με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

            Oι Υπηρεσίες θα πρέπει να διερευνούν και να αξιολογούν την πρόθεση εμπρόθεσμης καταβολής και την αιτία μη πραγματοποίησης της πληρωμής (συνήθως, λάθη, παραλείψεις ή δυσλειτουργίες του εισπρακτικού μηχανισμού).

            Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο ασφαλισμένος μπορεί να συνεχίζει την ρύθμιση, καταβάλλοντας το σύνολο των εισφορών ή δόσεων που θα έπρεπε να είχαν πληρωθεί, αν η ρύθμιση δεν είχε διακοπεί.

            Η παρέμβαση αυτή διευθετεί δίκαια αιτήματα ασφαλισμένων και κοινωνικών φορέων και αποκαθιστά το κύρος και την αξιοπιστία του Οργανισμού, αποτρέποντας παράλληλα την αδικαιολόγητη απώλεια εσόδων.

            Τέλος, σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με “νέα ρύθμιση” ή προσπάθεια “έμμεσης αναβίωσης” της ρύθμισης Ν.4321/15.