Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4152/2013 ΚΑΙ Ν.4321/2015.

Αθήνα, 23..06.2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                        

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           

             ΟΑΕΕ

      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4152/2013 ΚΑΙ 4321/2015

   

Σας γνωρίζουμε ότι την Πέμπτη  30. 6. 2016  καταβάλλονται μέσω πάγιας εντολής:
-    η μηνιαία δόση ρυθμίσεων  Ν. 4152/2013, Ν. 4321/2015,

-   δόσεις των ανωτέρω ρυθμίσεων που δεν εξοφλήθηκαν την 31.5.2016 με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε, να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους κατά την ώρα εκτέλεσης παγίων εντολών της Τράπεζας επιλογής τους για την εξόφληση των δόσεων.

 Προτείνεται η έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού από την Τετάρτη  29. 6. 2016.

Συστήνεται η εγγραφή σας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ (www.oaee.gr), προκειμένου μέσω της πρόσβασης στον “ Aτομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου”  να ενημερωθείτε για τις απαιτητές κατά τη 30. 6. 2016 δόσεις ρύθμισης.