Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ "ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ"

Αθήνα, 25.05.2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                          

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           

             ΟΑΕΕ

      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ        

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

"ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ"

 

  Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει  ότι οι εισφορές   2ου διμήνου 2016  και οι δόσεις ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών έχουν αναρτηθεί στην  υπηρεσία Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου, στον ιστότοπό του  (www.oaee.gr).

Οι ασφαλισμένοι που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού μπορούν:

-   να πληροφορηθούν την ταυτότητα οφειλής των εισφορών ή να εκτυπώσουν την απόδειξη πληρωμής

-  να ενημερωθούν για το ακριβές ποσό της δόσης ή των δόσεων που θα  καταβάλλουν μέσω πάγιας εντολής προς Τραπεζικό Ίδρυμα.