Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Αθήνα, 13.05.2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                        

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           

             ΟΑΕΕ

      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Β΄ κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων για το έτος 2016 πραγματοποιείται τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, με σκοπό την ενημέρωση των εργαζομένων και την πληρέστερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού.

Τα σεμινάρια διεξάγονται από 16/5 – 01/7  στην Αθήνα και την Περιφέρεια.

Οι εισηγητές είναι από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΟΑΕΕ και το πρόγραμμα έχει ως εξής:  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

 
 

Α/Α

Εισηγητές

Θέμα

Ημερομηνία  Διεξαγωγής

Αφορά

Τόπος

 

1

    Δ/νση Ασφάλισης          

Θέματα Ασφάλισης

16 Μαΐου 2016

Πρ/νους & Υπαλ. Περ/κής Δ/νσης Ανατ. Μακεδ. & Θράκης

Κομοτηνή

 

2

Δ/νση Πληροφορικής

Εισαγωγή στα Windows -  Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου                                                 Microsoft Office - Word - Excel

24-27 Mαΐου 2016

 Υπαλ. K.Y. & Περ/κών Δ/νσεων Αττικής

Αθήνα

 

3

Δ/νση Παροχών Συντάξεων

Θέματα Συντάξεων (Ν.4336/2016 και 4337/2016)

1 Ιουνίου 2016

Πρ/νους & Υπαλ.  Συντάξεων Περ. Δ/νεων Κ. Αθην. Ιλισ. &  Δ. Αττικ. 

Αθήνα

 

4

Δ/νση Παροχών Συντάξεων

Θέματα Συντάξεων (Ν.4336/2016 και 4337/2016)

2 Ιουνίου 2016

Πρ/νους & Υπαλ.  Συντάξεων Περ. Δ/νεων Αν. Αττικ.          Ν. Αττικ. Πειρ & Αιγ. 

Αθήνα

 

5

Δ/νση Πληροφορικής

Εισαγωγή στα Windows -  Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου                                                 Microsoft Office - Word - Excel

07-10 Ιουνίου 2016

Υπαλ. Περ/κής Δνσης Θεσσαλίας

Λάρισα

 

6

    Δ/νση Ασφάλισης          

Θέματα Ασφάλισης

01 Ιουλίου 2016

Πρ/νους & Υπαλ. Περ/κής Δ/νσης Κρήτης

Ηράκλειο