Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ

Αθήνα, 31.03.2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                       

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           

             ΟΑΕΕ

      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ        

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ

 

Εξυπηρέτηση όλων των συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε. που έχουν  βιβλιάρια Ι.Κ.Α. για θέματα ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ο.Α.Ε.Ε.

Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους συνταξιούχους του, μετά από συνεννόηση των Διοικήσεων των φορέων  Ι.Κ.Α. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ότι από 01/04/2016 οι άμεσα συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας αορίστου χρόνου χωρίς προστατευόμενα μέλη, δηλαδή όλοι οι συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε. πλέον θα εξυπηρετούνται για θέματα ασφαλιστικής ικανότητας από τον Οργανισμό μας και για θέματα χορήγησης παροχών σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με το τόπο κατοικίας του συνταξιούχου.

 Ως εκ τούτου όσοι παλιοί συνταξιούχοι έχουν ακόμα στα χέρια τους βιβλιάρια Ι.Κ.Α. θα πρέπει οι ίδιοι ή εκπρόσωποι τους (χωρίς εξουσιοδότηση) να προσέρχονται στα κοντινότερα περιφερειακά τμήματα του Ο.Α.Ε.Ε., προκειμένου να τεθεί σφραγίδα επί του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. με την ένδειξη συνταξιούχος του Ο.Α.Ε.Ε.

Επισημαίνεται ότι δεν αφορά τους συνταξιούχους με βιβλιάρια Ο.Α.Ε.Ε. ή σε όσους έχει τεθεί σφραγίδα στα βιβλιάρια του Ι.Κ.Α.