Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4152/2013 ΚΑΙ Ν.4321/2015

Αθήνα, 22.02.2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                        

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           

             ΟΑΕΕ

      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ        

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4152/2013 ΚΑΙ Ν.4321/2015.

 

 Σας γνωρίζουμε ότι την Δευτέρα 29. 2. 2016 καταβάλλονται μέσω πάγιας εντολής:

 - η μηνιαία δόση ρυθμίσεων  Ν. 4152/2013, Ν. 4321/2015,

-  η μηνιαία δόση των ανωτέρω ρυθμίσεων που δεν εξοφλήθηκε την    1.2.2016 με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε, να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους κατά την ώρα εκτέλεσης παγίων εντολών της Τράπεζας επιλογής τους για την εξόφληση των δόσεων.

 Προτείνεται η έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού από την Παρασκευή 26.2.2016