Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΑΕΕ

Αθήνα, 12.02.2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                         

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           

             ΟΑΕΕ

      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ        

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΑΕΕ

 

Στον Α΄ κύκλο σεμιναρίων έτους 2016 και στα πλαίσια της συνεχούς επιμόρφωσης - ενημέρωσης των υπαλλήλων του Οργανισμού πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές συναντήσεις και παρουσίαση των νέων εφαρμογών, «Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου», «Τροποποίηση Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής» από 12/02/2016 έως 18/02/2016 στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και την Κομοτηνή. 

Τα σεμινάρια είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

 
 
 

Α/Α

Εισηγητές

Θέμα

Ημερομηνία  Διεξαγωγής

Αφορά

Τόπος

 

1

Δ/νση Εσόδων

Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου     Τροποποίηση Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής

12 και 15 Φεβρουαρίου 2016

Πρ/νους & Υπαλ. Περ. Δ/νσεων    Αττικής

Αθήνα

 

2

Δ/νση Εσόδων           Δ/νση Πληροφορικής

Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου     Τροποποίηση Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής

17 Φεβρουαρίου 2016

Πρ/νους & Υπαλ.  Περ. Δ/νσεων Α΄& Β΄Θεσ/κης

Θεσσαλονίκη

 

3

Δ/νση Εσόδων         

Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου     Τροποποίηση Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής

18 Φεβρουαρίου 2016

Πρ/νους & Υπαλ.  Περ. Δ/νσης Αν. Μακεδ & Θράκης

Κομοτηνή