Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα, 10.02.2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                        

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           

             ΟΑΕΕ

      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ        

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 Στα πλαίσια της συνεχούς βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το ασφαλιστικό κοινό, υλοποιήθηκε η διαδικτυακή εφαρμογή «Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου» από τη Διεύθυνση Πληροφορικής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εσόδων.

Σε πρώτη φάση θα γίνουν  ενημερωτικά σεμινάρια στους υπαλλήλους του Οργανισμού.

Η εφαρμογή αυτή αποτελεί ένα έργο πνοής για τον Οργανισμό, θα συμβάλλει στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, στην αποσυμφόρηση των υπηρεσιών, καθώς και σε σημαντική περικοπή των λειτουργικών δαπανών.

Με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής.