Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 2016

Αθήνα, 01.02.2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                         

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           

             ΟΑΕΕ

      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

 

Ομόφωνα εγκρίθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΕ, με την υπ'αρ.4/13/3-1-2016 απόφασή του, το πρόγραμμα Δράσης των Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ, για το έτος 2016.

Πατήστε εδώ.