Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2016

Αθήνα, 29.1.2016


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                                        
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

               ΟΑΕΕ
      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ   

                                                                                                                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στον Α΄ κύκλο σεμιναρίων έτους 2016 και στα πλαίσια της ενημέρωσης των υπαλλήλων του Οργανισμού στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής αίτησης, πραγματοποιούνται σεμινάρια από 25/1 έως 3/2 στην Αθήνα και την Περιφέρεια.

Οι εισηγητές των σεμιναρίων είναι από την Δ/νση Πληροφορικής και την Δ/νση Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης.

Τα σεμινάρια είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

 
 
 

Α/Α

Εισηγητές

Θέμα

Ημερομηνία  Διεξαγωγής

Αφορά

Τόπος

 

1

    Δ/νση Πληροφορικής          

Ηλεκτρονική αίτηση

25 Ιανουαρίου -                        1 Φεβρουαρίου 2016

Πρ/νους & Υπαλ. Περ. Τμ. Αττικής, Δ. Ελλάδας, Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Πειραιά & Αιγαίου, Πελ/νήσου

Αθήνα

 

2

Δ/νση Αν. Μακεδ. & Θράκης 

Ηλεκτρονική αίτηση

25-27 Ιανουαρίου 2016

Πρ/νους & Υπαλ.  Περ. Τμημ. Α΄& Β΄Θεσ/κης

Ξάνθη

 

3

Δ/νση Αν. Μακεδ. & Θράκης 

Ηλεκτρονική αίτηση

1 Φεβρουαρίου 2016

Πρ/νους & Υπαλ.  Περ. Τμημ. Ηπείρου

Ιωάννινα

 

4

Δ/νση Αν. Μακεδ. & Θράκης

Ηλεκτρονική αίτηση

2 Φεβρουαρίου 2016

Πρ/νους & Υπαλ.  Περ. Τμημ. Δυτ. Μακεδονίας

Κοζάνη

 

5

Δ/νση Αν. Μακεδ. & Θράκης 

Ηλεκτρονική αίτηση

3 Φεβρουαρίου 2016

Πρ/νους & Υπαλ.  Περ. Τμημ. Θεσσαλίας

Λάρισα