Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

 Αθήνα, 29.1.2016

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                                                 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

               ΟΑΕΕ
      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ       

 
                                                                                                                       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ


 
Η προγραμματισμένη για την 1.2.2016 εφαρμογή του νέου επιτοκίου αποπληρωμής στις δόσεις ρύθμισης Ν.4321/2015 (100 δόσεις) αναβάλλεται.
Η αναβολή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί μηχανογραφικά η αναπροσαρμογή των δόσεων και να γίνουν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι.
Οι δόσεις της 1.2.2016 ( Ιανουαρίου και τυχόν καθυστερούμενη) θα καταβληθούν με το ισχύον επιτόκιο, χωρίς την αναπροσαρμογή.
Για την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής του επιτοκίου θα υπάρξει νέα ενημέρωση.