Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΔΙΚΑ

Αθήνα, 27.1.2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                                                  
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

               ΟΑΕΕ
      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ      

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΔΙΚΑ

 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ, η οποία υποστηρίζει μηχανογραφικά τον ΟΑΕΕ, έχει δρομολογήσει την μετεγκατάσταση του Data Center  σε νέο κτίριο. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 1.2.2016 έως την Παρασκευή 5.2.2016.
Στο πλαίσιο των εργασιών απαιτείται η απενεργοποίηση των εφαρμογών που εξυπηρετεί η ΗΔΙΚΑ, οι οποίες θα αποκαθίστανται σταδιακά από την Τετάρτη  3.2.2016 έως την Παρασκευή 5.2.2016, οπότε και προβλέπεται η πλήρης επαναλειτουργία όλων των εφαρμογών.
 Οι web εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ΑΜΚΑ και Ασφαλιστικής Ικανότητας θα λειτουργούν κανονικά.
Κατά το χρόνο μετεγκατάστασης ενδεχομένως να εμφανιστεί μειωμένη απόδοση ή μικρές δυσλειτουργίες, για τις οποίες θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αποκαθίστανται άμεσα.