Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4305/2014 15/1/2016

Αθήνα, 15.01.2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                        

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           

             ΟΑΕΕ

      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ        

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4305/2014   

Σας γνωρίζουμε ότι την Πέμπτη 21.1.2016 καταβάλλονται οι δόσεις ρύθμισης Ν.4305/2014, μέσω Aμεσης Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή), με το νέο επιτόκιο αποπληρωμής (Ν.4336/15).

Ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε, να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους κατά την ώρα εκτέλεσης παγίων εντολών της Τράπεζας επιλογής τους για την εξόφληση:

- δόσης της 21/1/2016,

- τυχόν καθυστερούμενης της 21.12.2015, με επιπλέον προσαύξηση 2% ή της 21.11.2015, με επιπλέον προσαύξηση 4%. 

Προτείνεται η έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού από την Τετάρτη 20.1.2016.