Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 11-12-2015 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4305/2014

Αθήνα, 11.12.2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                                                

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           

             ΟΑΕΕ

      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ     

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4305/2014

Σας γνωρίζουμε ότι την Δευτέρα 21.12.2015 καταβάλλονται οι δόσεις ρύθμισης Ν.4305/2014, μέσω Aμεσης Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή).

Ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε, να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους κατά την ώρα εκτέλεσης παγίων εντολών της Τράπεζας επιλογής τους για την εξόφληση:

-  δόσης της 21/12/2015,

-  τυχόν καθυστερούμενης της 21/11/2015, με επιπλέον προσαύξηση 2%

 - ή της 21/10/2015, με επιπλέον προσαύξηση 4%.

Προτείνεται η έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού από την Παρασκευή 18.12.2015.