Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023









 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : 24-11-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΑΕΕ

Αθήνα, 24.11.2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                                               

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           

             ΟΑΕΕ

      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ        

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση  είκοσι υπαλλήλων σε Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περ/κών Διευθύνσεων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) Νομού Αττικής για δυο χρόνια»

 

Ο ΟΑΕΕ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση είκοσι υπαλλήλων, μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, σε Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περ/κών Διευθύνσεων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) Νομού Αττικής για δυο χρόνια.

Για την σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.