Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : 26-10-2015 Γ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2015

Αθήνα, 26.10.2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                               

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           

             ΟΑΕΕ

      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ        

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2015

 

Στον Γ κύκλο σεμιναρίων 2015, θα υλοποιηθούν τρία σεμινάρια, η διάρκεια των οποίων είναι από 20 Οκτωβρίου έως 27 Νοεμβρίου και ο τόπος διεξαγωγής τους είναι η Αθήνα.

Εισηγητές των σεμιναρίων είναι οι αρμόδιες Διευθύνσεις του ΟΑΕΕ

Τα σεμινάρια που θα υλοποιηθούν είναι τα ακόλουθα:

 

 

 

 

 

 

Α/Α

Εισηγητές

Θέμα

Ημερομηνία  Διεξαγωγής

Αφορά

Τόπος

1

    Δ/νση Πληροφορικής          

Εισαγωγή στα Windows και Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Microsoft Office - Word - Excel

20-23 Οκτωβρίου 2015

Υπαλλήλους Αττικής

Αθήνα

2

Δ/νση Οικονομικού           Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων

Θέματα Εκκαθάρισης Συντάξεων

11 Νοέμβριος 2015

Πρ/νους & Υπαλ.     Τμ. Εκκαθ. Συντάξεων Αττικής

Αθήνα

3

    Δ/νση Πληροφορικής          

Εισαγωγή στα Windows και Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Microsoft Office - Word - Excel

24-27 Νοεμβρίου 2015

Υπαλλήλους   Αττικής

Αθήνα