Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : 22-10-2015 Καταβολή Δόσεων Ρύθμισης

Αθήνα, 22.10.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                   

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
         ΟΑΕΕ
ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ
    

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4152/2013 ΚΑΙ Ν.4321/2015.

Σας γνωρίζουμε ότι την Δευτέρα  2.11.2015 καταβάλλονται μέσω πάγιας εντολής:
 - η μηνιαία δόση ρύθμισης Ν. 4152/2013, καθώς και τυχόν ανεξόφλητη  δόση της 30.9.2015 προσαυξημένη κατά 15%,

 - η μηνιαία δόση ρύθμισης Ν.4321/2015, καθώς και τυχόν ανεξόφλητη δόση της 30.9.2015 χωρίς προσαύξηση.

Οι ασφαλισμένοι που καταβάλλουν δόσεις με πάγια εντολή, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό  τους   για   την πραγματοποίηση της πληρωμής κατά την ώρα εκτέλεσης των παγίων εντολών.

Για την προστασία των ασφαλιστικών σας δικαιωμάτων προτείνεται η ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου από την Παρασκευή 30.10.2015.