Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
Επιβολή πλαφόν στην χρήση ιατρικών υλικών

Στα πλαίσια της εντατικοποίησης των ελέγχων και περιορισμού των δαπανών υγείας,
ο ΟΑΕΕ επεκτείνει την επιβολή πλαφόν σε μια σειρά υλικών που χρησιμοποιούνται σε:

1. Αγγειοπλαστική καρωτίδων (ανώτατη τιμή υλικών ανά ασθενή 2.750€, με χρήση φίλτρου προστασίας, ενός στεντ και μπαλονιού και 1.750€ χωρίς χρήση φίλτρου).
Σε περίπτωση που επιβάλλεται η χρήση δεύτερου στεντ ή μπαλονιού, η χρήση τους θα αιτιολογείται ιατρικά και αγγειογραφικά).

2. Αγγειοπλαστική μηριαίων-λαγονίων (ανώτατη τιμή υλικών ανά ασθενή 1.500€, με χρήση ενός στεντ και ενός μπαλονιού).
Για κάθε επιπλέον στεντ, η χρήση θα αιτιολογείται ιατρικά και αγγειογραφικά.

3. Αγγειοπλαστική νεφρικών αγγείων (ανώτατη τιμή  υλικών ανά νεφρική αρτηρία 1.500€, εφόσον γίνεται χρήση στεντ).
Για περιπτώσεις χωρίς την χρήση στεντ, το ποσό ορίζεται σε 750€.

4. Αγγειοπλαστική ενδοκράνιων σπονδυλικών αγγείων (ισχύει ότι και στην αγγειοπλαστική καρωτίδων).

5. Αγγειοπλαστική υποκλειδίου, ανωνύμου αρτηρίας & βραχιωνίου αρτηρίας (ισχύει ότι και στην αγγειοπλαστική μηριαίων-λαγονίων- δεν εγρίνεται η χρήση μοσχευμάτων σε αγγειοπλαστικές περιφερικών αγγείων κάτωθεν της ιγνυακής αρτηρίας. Επίσης δεν εγκρίνονται δαπάνες για χρήση
αιμοστατικών, κατά την τοποθέτηση ή αλλαγή αγγειακού μοσχεύματος-φίστουλα ).

Σε όλες τις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν και για τα Κρατικά Νοσοκομεία της χώρας.