Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : 30/9/15 Παράταση προθεσμίας πληρωμής 4ου διμήνου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :  30/9/15 Παράταση προθεσμίας πληρωμής 4ου διμήνου 2015

 

Ο ΟΑΕΕ ανακοινώνει ότι λόγω της αυξημένης ροής εσόδων μηνός Σεπτεμβρίου παρέχεται η δυνατότητα  παράτασης της  προθεσμίας  καταβολής των εισφορών 4ου διμήνου 2015 έως και την Δευτέρα, 5/10/15.

Δικαιώματα και ευεργετήματα θα παραμείνουν ενεργά εφόσον οι εισφορές καταβληθούν μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.

( Ασφαλιστική ικανότητα για παροχές περίθαλψης, κατάταξη σε κατώτερη κατηγορία,  ασφαλιστική ενημερότητα.)