Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 22/9/15 Καταβολή εισφορών 4ου διμήνου 2015 και δόσεων ρυθμίσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 22/9/15  Καταβολή εισφορών 4ου διμήνου 2015 και  δόσεων ρυθμίσεων

  Σας γνωρίζουμε ότι η τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης πληρωμής εισφορών 4ου διμήνου 2015 είναι η Τετάρτη 30.9.2015.

  Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν δόσεις ρυθμίσεων μέσω άμεσης χρέωσης Τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

  Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό τους κατά την ώρα εκτέλεσης παγίων εντολών της Τράπεζας επιλογής τους.

  Προτείνεται η έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού από την Τρίτη 29.9.2015.