Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:14/9/15 Σχετικά με την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης οφειλετών του ΟΑΕΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:14/9/15 Σχετικά με την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης  οφειλετών του ΟΑΕΕ.

 

Ο Ο.Α.Ε.Ε. υπενθυμίζει στους ασφαλισμένους του ότι στις 30/9/2015 λήγει η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση σύνταξης σε οφειλέτες, με συμψηφισμό αναδρομικών συντάξεων, σύμφωνα με την Μεταβατική διάταξη του άρθρου 38 Ν. 4331/15 για ποσά μεγαλύτερα των 55 κατωτάτων ορίων ανά κατηγορία σύνταξης