Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:7/9/15 Επέκταση μηχανογραφικών εφαρμογών έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:7/9/15 Επέκταση μηχανογραφικών  εφαρμογών έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

 

 Στα πλαίσια βελτιστοποίησης της διαδικασίας απονομής σύνταξης, δημιουργήθηκε μηχανογραφική εφαρμογή για την απονομή του εξωιδρυματικού επιδόματος, σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Οργανισμού καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών.

Η αναπτυχθείσα εφαρμογή, καταλαμβάνει τις περιπτώσεις απονομής αλλά και παράτασης του εν λόγω επιδόματος. Επίσης, δύναται να εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις παράτασης του εξωιδρυματικού επιδόματος, όταν η απόφαση απονομής έχει εκδοθεί χειρόγραφα.

Η εφαρμογή έχει ήδη ξεκινήσει από 17.08.2015."