Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 24.08.15 Καταβολή δόσεων ρύθμισης Ν.4152/2013 και Ν.4321/2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:   24.08.15 Καταβολή δόσεων ρύθμισης Ν.4152/2013 και Ν.4321/2015.

 

Σας γνωρίζουμε ότι την  Δευτέρα 31.8.2015  καταβάλλεται:

 -    Η μηνιαία δόση ρυθμίσεων  Ν. 4152/2013, Ν. 4321/2015.

            -    Προηγούμενες δόσεις ρυθμίσεων που δεν κατεβλήθησαν επειδή η ημερομηνία πληρωμής τους συνέπιπτε με τον χρόνο της Τραπεζικής Αργίας.